Tehnike

tehnike restauracije

1.  šelak politura

Šelak politura ili francuska politura je tehnika površinske zaštite drveta koja se prvi put javlja u XVIII veku, da bi oko 1930 potpuno izašla iz upotrebe. Šelak je prirodna smola koja je rastvorljiva u većini organskih rastvarača, a pretežno u etanolu i špiritusu. Sama tehnika politure podrazumeva nanošenje velikog broja slojeva pomoću loptice. Na taj način dobija se površina visokog sjaja sa efektom ogledala.

Restauracija antikviteta šelak politurom doprinosi očuvanju njegove vrednosti i autentičnosti, a budući da je šelak smola koja duboko prodire u drvo, predstavlja nezamenjiv prirodni konsolidant.

etazer neobarok
metalni sto

2. Pozlata metala

Pozlata metala je tehnika površinske zaštite metala galvanizacijom ili lepljenjem zlatnih listića ili šlag metala. Metal se nakon mehaničke pripreme premazuje zaštitnim slojevima alkidne ili nitrocelulozne boje i zatim se nanosi uljani mikstion na koji se lepe zlatni listići. Ova tehnika je pogodna i za predmete izložene spoljnim uticajima. Galvanizacija je tehnika nanošenja tankog sloja zlata na metalnu površinu putem elektrolize.

3. pozlata drveta

Pozlata drveta predstavlja tehniku površinske zaštite drveta oblaganjem zlatnim listićima ili njihovom imitacijom, tzv. šlag metalom. Postoje dve tehnike nanošenja listića - uljana i vodena pozlata. Uljana pozlata podrazumeva lepljenje zlatnih listića uljanim mikstionom na prethodno pripremljenu podlogu, najčešče je to geso sa slojem bolusa. Prednosti uljane tehnike jesu jednostavnost u odnosu na vodenu pozlatu i duži vek trajanja. Nedostatak ove tehnike je da se naneti listići ne mogu polirati te se uvek vide mikronski nabori. 

Vodena pozlata se koristi počev od XIX veka. Na drvenu podlogu nanose se slojevi gesa, mešavina zečjeg tutkala i krede, zatim slojevi bolusa u različitim tonovima. Na tako pripremljenu podlogu

lepe se zlatni listići mešavinom vode, alkohola i zečjeg tutkala. Nakon par sati zlato se polira polirkama od ahata da bi se dobio efekat metala.

pozlata drveta
redizajn stola

4. savremene tehnike

U cilju prilagođavanja zahtevima tržišta, vršimo reparaciju, restauraciju i redizajn savremenih komada nameštaja po željama i ukusu klijenata.

5. tapaciranje nameštaja

Tapaciramo i presvlačimo nameštaj po vrlo povoljnim cenama.

tapaciranje

MI VRAĆAMO SJAJ NAMEŠTAJU

Pogledajte naše radove